KSeF – kary

W przepisach o KSeF, czyli Krajowym Systemie e-Faktur, przewidywane są kary pieniężne za niekorzystanie z systemu.  To dość zaskakujące, bo choć system nie jest jeszcze w pełni obowiązkowy już ustalono kary za niedopełnienia związane z wdrożeniem tej innowacji. Omówione poniżej kary nie dotyczą permanentnego niekorzystania z możliwości KSeF, ale uwzględniają...