Zatory płatnicze

Problem zatorów płatniczych dotyka głównie mikro, małych i średnich przedsiębiorców. Ogólnie rzecz ujmując o zatorach płatniczych mówimy, gdy przedsiębiorca nie otrzymuje na czas swoich pieniędzy od kontrahenta. Jest to seria zdarzeń ze sobą powiązanych, zwana efektem kuli śniegowej, czy efektem domina: nie otrzymując na czas należności przedsiębiorcy nie są w stanie pokryć swoich zobowiązań, przez co zaburzona jest płynność funkcjonowania przedsiębiorstwa.

W takim układzie zaburzona zostaje sytuacja gospodarcza, płynność finansowa i rozwój przedsiębiorstw dotkniętych opóźnieniami. Według danych statystycznych problemem tym dotknięte jest 80-90 proc. firm działających w Polsce.

W 2019 roku rząd wytoczył walkę zatorom płatniczym m.in.: upoważniając prezesa UOKIK do ścigania przedsiębiorców generujących owe zatory. Największe firmy maja obowiązek raportowania swoich praktyk płatniczych, skrócono wówczas także terminy płatności.

Raporty dotyczące praktyk płatniczych są ogólnodostępne; dobrą praktyką jest sprawdzanie potencjalnych partnerów biznesowych jak realizują swoje zobowiązania. Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych weszła w życie 1 stycznia 2020 roku. Natomiast, w 2022 roku została uchwalono kolejną nowelizację owych regulacji, upraszczająca przepisy oraz zwiększająca efektywność istniejących już narzędzi.