KSeF odroczony

Styczeń zaskoczył wszystkich przygotowujących się do obowiązkowego wdrożenia KSeF wraz z początkiem lipca 2024 roku. W połowie stycznia, minister finansów, Andrzej Domański, zapowiedział, że w tym półroczu nie będzie to jednak możliwe. Media donoszą o konieczności nowelizacji obecnie istniejących przepisów, nie wiadomo natomiast na kiedy przewidziano nową datę wdrożenia nowych rozwiązań systemowych, wiadomo tyle, że je same czeka audyt.

Wobec wykrycia „rażących błędów” w funkcjonowaniu platformy od strony technicznej, zapowiedziano kolejne konsultacje społeczne, do których zaproszeni zostali księgowi, doradcy podatkowi i przedsiębiorcy.

Wśród osób zainteresowanych zdania są podzielone i trudno wyczuć rzeczywisty barometr nastrojów. Wiadomo, że wśród firm, które rozpoczęły prace wdrożeniowe lub korzystają już z systemu nic się nie zmienia. W przypadku tych pierwszych warto zrobić wewnętrzny audyt systemów, po którym zwiększenie czasu na wdrożenie przygotowywanych zmian może okazać się zbawienne. Być może z kolei ci drudzy, korzystający już z platformy wiedzą więcej o technicznych powodach, które odroczyły wprowadzenie KSeF w lipcu tego roku. Z niecierpliwością czekamy na nowe informacje z tego obszaru.