Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT)

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów to wywóz towarów z terytorium kraju Unii Europejskiej (na przykład z Polski) na terytorium innego państwa członkowskiego UE. Nie każdy wywóz towaru z kraju uznaje się za WDT, nie należy do niej: sprzedaż wysyłkowa, towary przewożone na pokładach statków, samolotów lub pociągów, towary czasowo używane przez podatnika...