Zwolnienie lekarskie a wypowiedzenie

Wiemy już, że zgodnie z przepisami Kodeksu pracy pracownik przebywający na zwolnieniu lekarskim podlega ochronie i nie może zostać zwolniony przez pracodawcę (z nielicznymi wyjątkami). A co jeśli to pracownik przebywający na zwolnieniu chorobowym złoży wypowiedzenie? Jeśli osoba przebywająca na zwolnieniu lekarskim chce złożyć wypowiedzenie ma do tego takie samo...

Zwolnienie lekarskie a zwolnienie pracownika z pracy

Pracownik przebywający na zwolnieniu lekarskim korzysta z ochrony stosunku pracy. Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy pracownik przebywający na zwolnieniu lekarskim podlega ochronie i nie może zostać zwolniony przez pracodawcę. Nie można zwolnić pracownika, który jest nieobecny w pracy, na co wskazuje art. 41 Kodeksu pracy. Art. 41 Kodeksu pracy: „Pracodawca...

L4 – zwolnienie lekarskie

Każdemu pracownikowi zatrudnionemu na postawie umowy o pracę w przypadku niezdolności do pracy przysługuje zasadne zwolnienie lekarskie i wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy. Niezdolność do pracy może wynikać zarówno z choroby jak i niedyspozycji psychicznej do czasowego wykonywania obowiązków. L4 może wystawić lekarz także pełnoprawnym opiekunom w ramach opieki...