L4 – zwolnienie lekarskie

Każdemu pracownikowi zatrudnionemu na postawie umowy o pracę w przypadku niezdolności do pracy przysługuje zasadne zwolnienie lekarskie i wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy. Niezdolność do pracy może wynikać zarówno z choroby jak i niedyspozycji psychicznej do czasowego wykonywania obowiązków. L4 może wystawić lekarz także pełnoprawnym opiekunom w ramach opieki...