Pieniądze a czas, czyli o zmiennej wartości pieniądza

Pieniądz to środek akceptowany jako zapłata za towary i usługi. Jest to środek towarzyszący wymianie. Pieniądzem w historii mógł być kruszec taki jak choćby popularne do dziś bursztyny. Współcześnie pieniądz utożsamiamy głównie jako obrót gotówkowy i bezgotówkowy. Obrót bezgotówkowy dawno wyparł kruszec, gdyż gotówka sama w sobie ma raczej wartość...