Międzynarodowy Komitet Standardów Rachunkowości

Międzynarodowy Komitet Standardów Rachunkowości został założony w 1973 roku przez 16 organizacji zawodowych z dziedziny rachunkowości z 9 krajów. Od 2001 roku został zastąpiony przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR). Publikowane w ramach działalności standardy określane są jako Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF). Organizacja ta skupia 122 organizacje zawodowe w...