Pomoc de minimis

Pomoc de minimis (de minimis non curat lex (łac.) – prawo nie troszczy się o drobiazgi), to pomoc, po którą mogą zwrócić się przedsiębiorcy do państwa, uregulowana w rozporządzeniu Komisji Europejskiej z 2013 roku. Przybiera różne formy, takie jak: jednorazowa amortyzacja, szkolenia, zwolnienia podatkowe lub kredyt na uregulowanie tych zobowiązań,...