SWIFT | Cały świat, każda waluta

SWIFT kojarzymy głównie z możliwością wykonywania przelewów zagranicznych, do których to niezbędny jest także IBAN. Skojarzenie to nie jest błędne, jednak pod tym pojęciem znajduje się dużo więcej możliwości. SWIFT to akronim utworzony od anglojęzycznej nazwy Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, czyli Stowarzyszenie na rzecz Światowej Międzybankowej Telekomunikacji Finansowej....