Co to jest firmanctwo?

To niecodzienne słowo znalazło się w art. 55 kodeksu karnego skarbowego i opisuje sytuację, w której ktoś uchyla się od obowiązku uiszczania podatku poprzez posługiwanie się cudzymi danymi (nazwą lub nazwiskiem) celem zatajenia własnej działalności gospodarczej lub rzeczywistych jej rozmiarów. Oczywistym wynikiem takiego działania jest umniejszenie opłat podatkowych. By doszło...