Autorskie prawa osobiste

Z inicjatywy francuskiego pisarza Victora Hugo, którego nikomu przedstawiać nie trzeba, w roku 1886 zawarto międzynarodową umowę, która przeszła do historii pod nazwą konwencji berneńskiej. Była to pierwsza umowa o respektowaniu praw autorskich pomiędzy suwerennymi państwami. Ostatnie poprawki wprowadzono do niej w 1979 roku i w niezmienionym kształcie funkcjonuje do...