Ulga dla rodziców od 2022 roku

Obecny rząd prowadzi bardzo rozbudowaną politykę prorodzinną.

Kolejną nowością wprowadzoną wraz z Polskim Ładem jest ulga dla dużych rodzin. Według komunikatów rządowych skorzystają z niej rodziny posiadające więcej niż czworo dzieci. Ulga będzie przysługiwała przez cały rok nawet wtedy, gdy czwarte dziecko urodzi się pod koniec roku podatkowego. Ulgą objęte są samotne matki lub samotni ojcowie posiadający co najmniej czwórkę dzieci, których dochód nie przekracza 85 528 zł lub oboje rodziców, których łączne dochody nie przekraczają 171 056 zł w skali roku. W tym przypadku, inaczej niż w uldze dla klasy średniej, nie przewidziano zwrotu, ale podatek od kwoty przekroczonej – jeśli do takiej sytuacji dojdzie, że w rodzinie pojawi się dochód wyższy niż przewidziane 171 056 zł. Dodatkowo, ustawodawca przewidział, że nadwyżka może okazać się kwotą wolną od podatku – w rzeczywistości zatem przewidziany limit to – dla osób samotnie wychowujących co najmniej czworo dzieci 115 528 zł lub 231 056 przy wspólnym rozliczeniu małżonków.

Z ulgi można korzystać w trakcie roku podatkowego, którym jest rok kalendarzowy lub w rozliczeniu rocznym na etapie składania zeznania podatkowego. Ostatnie rozwiązanie wydaje się korzystane dla osób posiadających dzieci już pełnoletnie, które mogłyby podjąć pracę w ciągu roku a ich dochód przekroczy 3089 zł. Jest to jedyny jak dotąd znaleziony przypadek, w którym ulga ta podlega zwrotowi.