Opodatkowanie najmu

Od 1 stycznia 2023 r. właściciele wynajmowanych nieruchomości będą mieli obowiązek rozliczania się z prywatnego najmu wyłącznie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. W najmie prywatnym jest to jedyna możliwa forma już od 2022 r.

Dodatkowo od tego roku obowiązuje zakaz amortyzacji budynków i lokali mieszkalnych. Co powoduje szereg niejasności co do statusu mieszkań dotąd niezamortyzowanych. Nie ma natomiast zakazu amortyzacji budynków i lokali niemieszkalnych.

Ryczałt od najmu – osoby, które w 2022 r. płaciły ryczałt ewidencjonowany od przychodów z najmu prywatnego będą mogły zmienić formę opodatkowania według skali opodatkowania. Jest to opłacalne dla tych osób, które do kosztów uzyskania przychodów chciałyby zaliczyć odpisy amortyzacyjne od budynków i lokali mieszkalnych nabytych lub wytworzonych przed 1 stycznia 2022 r. To ostatnia szansa, by zastosować zasady opodatkowania przychodów z najmu obowiązujących do 31 grudnia 2022 r.