PIT-37 i PIT-36 za 2022 rok

Zeznania podatkowe PIT-36 i PIT-37 podatnik będzie składał od 15 lutego do 2 maja 2023 roku. Osoby, których roczne rozliczenie podatkowe z tzw. ulgą dla klasy średniej okaże się korzystniejsze niż rozliczenie według Niskich Podatków mogą liczyć na zwrot różnicy podatku z urzędu skarbowego. Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) obliczy różnicę i ustali korzystniejszy sposób rozliczenia – podatnik jest więc zwolniony z dodatkowej aktywności w tej kwestii.

Aby podatnik nie stracił na zlikwidowanej 1 lipca 2022 r. uldze dla klasy średniej, naczelnik urzędu skarbowego obliczy hipotetyczny podatek należny jeśli przychody będą się mieściły pomiędzy 68 412,00 a 133 692,00 zł, a osiągnięte przychody zostały wynikały ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz z pozarolniczej działalności gospodarczej. Co istotne, obliczenie hipotetycznego podatku będzie bazowało na danych wskazanych przez podatnika w deklaracji PIT.

Jeśli obliczony przez KAS podatek będzie niższy od wskazanego przez podatnika, urząd skarbowy będzie informował o konieczności wpłaty powstałej różnicy w terminie 21 dni od dnia złożenia zeznania za pośrednictwem poczty lub przez e-US. Z Kolei hipotetyczny zwrot nastąpi w ciągu 45 dni dla zeznań podatkowych złożonych w formie elektronicznej lun w terminie 3 miesięcy dla zeznań podatkowych złożonych w formie papierowej.

Rozliczenie nadal możliwe jest w sposób indywidualny, wspólnie z małżonkiem, albo jako osoba samotnie wychowująca dzieci.

Rozliczenie zeznania podatkowego w 2023 r. nastąpi automatycznie w ramach usługi Twój e-PIT. Niezmienione zeznanie zostanie rozliczone automatycznie 2 maja 2023 r. Deklarację można jednak, podobnie jak w latach ubiegłych, złożyć na piśmie.