Podróże służbowe w 2023 roku

29 listopada 2022 r. zmieniły się stawki diet i ryczałtów za nocleg w zagranicznych podróżach służbowych. Zmiany wynikają z rozporządzenia ministra rodziny i polityki społecznej z 25 października 2022 r. Ta sama dyrektywa zmieniła od 1 stycznia 2023. stawki diet w podróży krajowej z 38 zł na 45 zł na osobę. Rozporządzenie dotyczy pracowników sfery budżetowej, ale określa również minimalny poziom diet dla wszystkich innych pracowników. Pracodawcy spoza strefy budżetowej mogą ustalić inne warunki zwrotu należności za podróże służbowe, ale nie mogą one być niższe niż przewidziane dla sfery budżetowej.

Dieta niezbędna jest na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia w trakcie podróży służbowej, a także uwzględnia zwrot kosztów przejazdu i noclegu i innych wydatków poniesionych przez pracownika w czasie trwania delegacji.

Warto wspomnieć, że diety i inne należności z tytułu podróży służbowej pozostają zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych i nie stanowią podstawy wymiaru składek ZUS.