Czy i jak można anulować błędny przelew

Nie zdarza się to na co dzień, ale jednak przy wpisywaniu 26-cyfrowego numeru konta nie trudno o błąd. Czy można, a jeśli tak, to w jaki sposób anulować błędnie wysłany przelew?

Nie wszystkie banki oferują opcję cofnięcia / anulacji przelewu na stronie internetowej. Warto jednak sprawdzić czy jest to możliwe. Jeśli nie, to istotne jest by niezwłocznie udać się do banku, gdy przelew zostanie nadany na niewłaściwy numer konta. Niezwłocznie czyli nim wysłane pieniądze trafią do sesji Elixir. (Elixir to elektroniczny system detalicznych rozliczeń międzybankowych). Przelew można cofnąć do momentu, w którym nie znajdzie się w systemie KIR, czyli w Krajowej Izbie Rozliczeniowej, która nadzoruje Elixir. Każdy bank wewnętrznie ustala sesje realizacji przelewu zarówno wychodzących, jak i przychodzących.

Nieco bardziej problematyczny jest przelew wewnętrzny, gdy środki na koncie odbiorcy pojawiają się niemal w tym samym czasie, w którym dokonano przelewu.

W 2018 roku wprowadzono nowelizację ustawy, która skłoniła banki do pomocy adresatom niewłaściwie nadanych przelewów. Jeśli więc przelew trafi do błędnego adresata bank w ciągu trzech dni powinien powiadomić osobę, która przypadkowo otrzymała przelew o zaistniałej pomyłce. Adresat powinien przekierować wpłatę na specjalnie utworzone do tego konto. Jeśli bank nie przedsięweźmie przewidzianych w nowelizacji kroków nadawca ma prawo wniesienia reklamacji.

Odbiorca przelewu ma 30 dni na dokonanie zwrotu, po tym czasie, jeśli czynności nie zostaną dokonane, bank ma prawo ujawnić dane osobowe właściciela konta by móc się z nim skontaktować lub w ostateczności pozwać go. Na ścieżce prawnej uznaje się, że brak reakcji ze strony adresata błędnego przelewu to bezpodstawne wzbogacenie się.