SLIM VAT 3

Jak podaje prasa, Slim VAT 3 (Simple Local and Modern VAT) zbliża się wielkimi krokami zapowiadając uproszczenia i przyspieszenie rozliczania VAT. Wśród założeń Slim VAT 3 możemy znaleźć: podwyższenie limitu sprzedaży małego podatnika z 1,2 do 2 mln euro. Dzięki temu mali podatnicy będą mogli stosować metodę kasową (a nie jak do tej pory memoriałową,  zakładającą, że podatek do urzędu trzeba zapłacić niezależnie od tego czy kontrahent zapłacił za towar lub usługę) oraz kwartalne rozliczenia VAT. Przedsiębiorca będzie mógł zrezygnować z obowiązku drukowania dokumentów fiskalnych. Liberalizacji ulegną także warunki szybszego zwrotu VAT dla podatników bezgotówkowych. Doprecyzowaniu mają ulec także zasady stosowania kursu przeliczeniowego dla faktur korygujących wystawionych w walucie obcej. Z kolei środki gromadzone na rachunku VAT będzie można spożytkować na inne podatki lub opłaty – wymieniany jest między innymi podatek od sprzedaży detalicznej.

Co istotne, wskutek interwencji Trybunału (TSUE), planowane jest wprowadzenie systemu miarkowania sankcji VAT, które pozwoli na wzięcie pod uwagę sytuacji ekonomicznej podatnika w momencie kontroli. Oznacza to, ze potencjalne sankcje / kary za błędy i oszustwa w rozliczeniach ulegną indywidualizacji. Kary będą naliczane proporcjonalnie do charakteru i wagi błędu w rozliczeniach VAT a nie jak do tej pory, automatycznie. Na korzyść podatnika będą działały także jego działania by ów błąd naprawić.  

Przewidywane zmiany mają wejść w życie 1 kwietnia 2023r. o ile projekt nie zostanie zanegowany przez Sejm i Senat.