KSeF

Nie minął miesiąc, a już mamy nowy termin wprowadzenia w życie Krajowego Systemu e-Faktur. Pierwotnie zakładano, że obowiązek wystawiania faktur elektronicznych rozpocznie się wraz z początkiem 2024 roku. Tymczasem termin ten, wskutek obywatelskich konsultacji środowiskowych, przesunięto na lipiec 2024 roku. Zakładano niemożliwe, czyli wprowadzenie zmian wśród podatników w przeciągu pół roku. Podatnicy zwolnieni podmiotowo z VAT będą mieli czas na przygotowanie nowego systemu do 1 stycznia 2025 roku.

Okazało się, że przygotowanie systemu od strony technologicznej jest sporym wyzwaniem dla większości podatników, tym bardziej że sam proces legislacyjny ma skończyć się w połowie bieżącego roku.

Ostateczny kształt projektu, który wciąż ulega zmianom, zostanie przekazany opinii publicznej na przełomie lutego i marca. Publikacja samej treści ustawy planowana jest z kolei na koniec czerwca 2023 roku.

W planach mamy całkowite wyłącznie z KSeF faktur dla konsumentów (relacja biznes – konsument). Nie mają weryfikacji podlegać także paragony za przejazd autostradą, bilety kolejowe a także bilety lotnicze.

Obecnie wydaje się, że KSeF będzie funkcjonował wyłącznie w transakcjach zawieranych pomiędzy przedsiębiorcami.

Rozważane jest także ustalenie kursu dla faktur w walutach obcych w oparciu o datę podawaną przez podatnika na fakturze. 

Od strony technicznej Ministerstwo Finansów planuje również, w przypadku awarii systemu ze strony podatnika, możliwość wystawienia faktury w trybie offline i konieczności doręczenia jej do systemu właściwego w ciągu 24 godzin.