Recesja

Recesja to spadek aktywności gospodarczej. O recesji decyduje spadek produkcji przemysłowej. Mówi się o niej w kontekście spadku produktywności w kwietniu 2022 roku w stosunku do marca tego samego roku o 11,3 proc. Jeśli porównać jednak wyniki z rokiem 2021 sytuacja póki co nie jest taka straszna. Spadek produkcji przemysłowej wpływa na zahamowanie wzrostu PKB, musi się jednak utrzymywać przez co najmniej dwa kwartały w roku, by o recesji myśleć na poważnie. Za recesją w cyklu koniunkturalnym idzie spadek zatrudnienia, czego na polskim rynku obecnie nie widać. Recesja poprzedza depresję. Na recesję wpływa wiele czynników, do których należą między innymi: zła polityka pieniężna, nadmierna lub niedostateczna ingerencja państwa w gospodarkę, wojny czy kataklizmy.

Trwająca obecnie wojna w Ukrainie nie spowolniła gospodarki natychmiast, ale jej wyhamowanie widać na horyzoncie. Za główny powód podaje się niepewność inwestorów co do najbliższych miesięcy. Podobnie niepokojący jest spadek sprzedaży detalicznej. Jak podaje Rzeczpospolita, oczyszczone z czynników sezonowych i kalendarzowych dane pokazują ewidentny spadek konsumpcji, co nie powinno dziwić. Jeśli większość Polaków żyje na kredyt czekając w napięciu na jesienne zmiany stóp procentowych, nie powinno dziwić, że trwa krajowe gromadzenie środków na poczet nadchodzących wydatków.