Płatności gotówkowe

Pranie pieniędzy oraz finasowanie terroryzmu to główne oficjalne powody, dla których Rada UE i Parlament Europejski przyjęły wstępne porozumienie dotyczące maksymalnych limitów płatności gotówkowych.

Przyjęcie tego limitu zobowiązuje wszystkie kraje członkowskie do wprowadzenia dyrektywy w życie. Limit może zostać przez poszczególne kraje obniżony, nie będzie wolno go jednak przekroczyć. Obecny limit w polskim prawie faktycznie jest niższy. Gotówkowo można rozliczać się pomiędzy kontrahentami kwotami nieprzekraczającymi 15 tysięcy złotych brutto. Transakcje powyżej tej kwoty powinny być regulowane z pomocą rachunku płatniczego. Co interesujące, Polski Ład zakładał drastyczne obniżenie transakcji gotówkowych aż do 8 tysięcy złotych. Pomysł ten nigdy jednak nie wszedł w życie.

Proponowane regulacje nie obejmują życia prywatnego.  Transakcje prywatne nie zostały jak dotąd objęte żadnym limitem.