Nowy Ład dla OPP

Nowy Ład dotknął wszystkich podatników. Od stycznia niemal każdy zainteresowany próbuje zgłębić tajniki nowych rozwiązań zaproponowanych i wprowadzonych przez rząd, a zagadnienia księgowe niepostrzeżenie stały się tematem rozlicznych small talków – nie tylko biurowych. Tegoroczna rewolucja podatkowa nie ominęła także organizacji pożytku publicznego.
Powolne wgryzanie się w zmiany może być dobrą metodą, gdyż biorąc pod uwagę zmiany nie tylko w samej ustawie, ale i zmiany osobowe minionych dni, sama z m i a n a może okazać się jedyną stałą w 2022 roku.
Polski Ład walczy z tzw. szarą strefą, czyli nieewidencjonowanym obrotem gotówkowym i zatrudnianiem pracowników „na czarno”. Dla organizacji pożytku publicznego oznacza to, że każdy z pracowników musi otrzymać sporządzoną na piśmie umowę o pracę. Bez tego dokumentu koszty wynagrodzenia pracownika będą się liczyły jak przychód. W tym roku także wzrosło minimalne wynagrodzenie za prace do 3010 zł brutto oraz minimalna stawka godzinowa to 19,70 zł brutto. Wiąże się to ze wzrostem kosztów pracy, które ponosi pracodawca z racji zatrudnienia pracownika.
Zmieniła się także kwota wolna od podatku. Do momentu przekroczenia przez pracownika 30 000 zł zaliczka na podatek nie jest naliczana. Kwota wolna od podatku jest naliczana obowiązkowo od działalności gospodarczej, jeśli więc pracownik ma dwa źródła dochodu, powinien poinformować pracodawcę, u którego zatrudniony jest na podstawie umowy o pracę o naliczaniu podatku od tej umowy.
Ulgi podatkowe obowiązują rozliczne grupy zawodowe. Jeśli pracownik powrócił do kraju po minimum pięcioletnim pobycie za granicą i jego roczne dochody nie przekroczą 85 528 zł brutto będzie zwolniony z płacenia podatku przez najbliższe cztery lata. Ulga ta obejmuje także rodziny z czworgiem dzieci oraz rodziny, które stanowiły pieczę zastępczą dla co najmniej czworga dzieci. Obowiązuje także ulga dla klasy średniej, o której informowaliśmy już w poprzednich wpisach na blogu.
Przewiduje się, że obecna sytuacja na rynku, inflacja i rozliczne ulgi podatkowe mogą mieć widoczny wpływ na funkcjonowanie trzeciego sektora, jeśli ich finansowanie w dużej mierze opiera się na wpływach z 1% podatku. Szacuje się, że niższe podatki ma płacić nawet 18 milionów Polaków. Jeśli więc nawet przekażą oni 1% podatku w rocznym zeznaniu podatkowym na OPP to dochód tych organizacji będzie w rezultacie zerowy. Pozostaje jednak pytanie, czy ktoś zarabia 30 000 rocznie? I czy to do tych osób w ogóle adresowane są kampanie 1%. By zrównoważyć możliwy impas w funkcjonowaniu OPP, wprowadzono równocześnie ulgę dla mecenasów sportu, kultury i nauki. Zakres funkcjonowania tej ulgi z pewnością będzie podlegał analizom, gdyż obecnie jej zakres nastręcza niemało wątpliwości.
Istotna dla działalności OPP, które prowadzą sprzedaż produktów lub usług osobom fizycznym jest zmiana limitu obrotu gotówkowego, która będzie obowiązywać od stycznia 2023 roku. Między dwoma firmami możliwy jest obrót gotówkowy do 8 000 zł, a dla osób fizycznych – 20 000 zł. Zakupy powyżej tej kwoty muszą być dokonywane przelewem. Sprzedającego z kolei, jeśli jest VAT-owcem – należy odnaleźć na tzw. białej liście. Ważne, że limit ten obowiązuje także cykliczne płatności powiązane.
W przypadku wprowadzenia środków trwałych z darowizn należy określić wartość oferowanego dobra na popularnych portalach aukcyjnych. Za obowiązującą uważa się cenę niższą – albo z portali sprzedażowych albo z ceny nabycia.