E-PIT

Przypominamy, że do 30 kwietnia 2024 roku upływa termin złożenia deklaracji za podatek dochodowy od osób fizycznych. Wraz z postępem technologicznym, sposób rozliczenia uległ znacznemu uproszczeniu. Od 15 lutego dostępne są wstępne rozliczenia gotowe do zaakceptowania na platformie rządowej.

Pracujący na etat podatnicy właściwie zwolnieni są od jakiejkolwiek aktywności. To pracodawca jest zobowiązany by PIT do urzędu wysłać, pracownik natomiast wystarczy, że PIT na platformie podatkowej zaakceptuje – choć może ale nie musi tego robić, gdyż pod koniec kwietnia dokument ten rozliczy się ostatecznie sam. Automatyczne rozliczenie przygotowane jest w usłudze PIT-37 i PIT-38.

Automatycznie nie są akceptowane zeznania PIT-28, PIT-36 PIT-36L oraz PIT-DZ. Korekcie podlegają także zeznania wcześniej w usłudze odrzucone.

Warto pamiętać, że automatyczne rozliczenie podatku nie uwzględnia praw i ulg, z których podatnik może skorzystać. Automatycznie nie naliczą się ulgi:

– ulga na dziecko pełnoletnie, które nadal się uczy

– ulga rehabilitacyjna

– ulga termomodernizacyjna (wydatki na zakup materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z ociepleniem domu)

– ulga dla rodziny 4+ (preferencja podatkowa dla rodzin wychowujących co najmniej czworo dzieci)

– ulga dla seniora (30 tys. kwoty wolnej od podatku)

– ulga na powrót (limitowana czasowo)

– ulga na internet (dwa razy w następujących po sobie latach)

Ulgi i obowiązujące odliczenia to przywilej podatnika, o którym warto pamiętać, by rozliczyć się zgodnie z osobistymi preferencjami.