Polski Instytut Ekonomiczny

Polski Instytut Ekonomiczny podaje, że szczyt inflacji nastąpi najpewniej w lutym 2023 roku. Jakkolwiek cel inflacyjny zostanie osiągnięty dopiero w 2025 roku. Te mało optymistyczne dane płyną z niezależnej instytucji. Czym w zasadzie jest Polski Instytut Ekonomiczny?

Jak podaje strona źródłowa Polskiego Instytutu Ekonomicznego jest to publiczny think tank, a więc niezależny komitet doradczy, założeniami zbliżony do organizacji non-profit. Instytut ten korzeniami sięga 1926 roku. Inicjatorem założenia Instytutu był Edward Lipiński, zafascynowany tzw. cyklami koniunkturalnymi, który dwa lata później sfinalizował utworzenie Instytutu Badań Koniunktur Gospodarczych.

Od początku był to ośrodek naukowo-badawczy dostarczający ekspertyzy Ministerstwu Przemysłu i Handlu. Założeniem Instytutu była rzetelna praca niezależna od zmieniających się koniunktur politycznych.

Obszarem zainteresowań były analizy bilansu płatniczego Polski, struktura zbytu przemysłu motoryzacyjnego w Polsce, reglamentacja cen a także badania historii gospodarczej. Dla Instytutu niezwykle istotne było kształcenie młodych kadr, publikowanie wyników analiz i monitorowanie sytuacji gospodarczej w Polsce.

Choć II wojna światowa przerwała jego funkcjonowanie, pod zmienioną nazwą pojawił się ponownie w 1961 roku jako Zakład Badań Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego. Z niemałymi zmianami Instytut przetrwał czasy PRL, by w 2018 roku ostatecznie stać się Polskim Instytutem Ekonomicznym, zajmującym się dostarczaniem analiz i ekspertyz do realizacji Strategii na Recz Odpowiedzialnego Rozwoju.

Warto dodać, ze na stronie Instytutu poza informacjami gospodarczymi z kraju i ze świata dostępny jest także podcast o tematyce ekonomicznej.