Nowy Polski Ład 2.0 | składka zdrowotna

Od 1 stycznia 2022 roku obowiązuje dość kontrowersyjny w formie Nowy Ład, który nie zaprzestaje być przez ustawodawcę nowelizowany. Jesteśmy w połowie roku – co tym razem czeka Polaków?

Polski Ład 2.0 będzie obowiązywał od lipca 2022 roku.

Składki zdrowotne | Przed wprowadzeniem Polskiego Ładu składka zdrowotna była stała, wyliczana według przeciętnego wynagrodzenia ogłoszonego przez GUS. Od stycznia obliczamy ją od dochodu, w zależności od stosowanego przez podatnika sposobu opodatkowania. Składka zdrowotna nie mogła być – jak przed 2022 rokiem – odliczana od podatku jako koszt uzyskania przychodu.

Dla osób, które rozliczają się jako podatnicy podatku dochodowego PIT, zmiany okażą się nieodczuwalne.

Podatnicy podatku liniowego

Wysokość składki zdrowotnej dla rozliczających się na podstawie podatku liniowego wynosi 4,9% dochodu firmy. Od lipca istnieje możliwość powiększenia kosztów uzyskania przychodu o wartość składki zdrowotnej – limit to 8700 zł w skali roku.

Podatnicy ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

Wysokość składki zdrowotnej była zależna od dwóch czynników: przychodów przedsiębiorcy oraz przeciętnego wynagrodzenia ogłaszanego przez GUS. Nie można było odliczyć jej od podatku. Od lipca będzie istniała możliwość pomniejszenia przychodu o 50% wartości zapłaconej składki zdrowotnej w skali roku.

Karta podatkowa

Dla osób rozliczających się w formie karty podatkowej pomniejszenie podatku będzie możliwe wyłącznie do kwoty o równowartości 19% zapłaconej składki zdrowotnej.