Kredyt hipoteczny

Ceny mieszkań nieustannie idą w górę. Kredyt hipoteczny jest coraz droższy, co paradoksalnie wcale nie zniechęca części Polaków do realizacji marzeń o czterech własnych kątach.

Nim bank przyzna kredyt dokonuje analizy ilościowej i jakościowej przyszłych kredytobiorców. Co zatem decyduje o posiadaniu lub nieposiadaniu zdolności kredytowej?

Zaczynając od początku. Kredyt może zostać przyznany na zakup lub budowę nieruchomości. Do momentu spłacenia zadłużenia nieruchomość w zasadzie pozostaje własnością banku. Zadaniem banku jest przewidzenie potencjalnego zagrożenia jakie niesie ze sobą pożyczka na dużą skalę i wiele lat. Bank musi być pewny, że spłaty kredytu wraz z odsetkami będą się odbywały regularnie w wyznaczonym do tego terminie. By uniknąć przejęcia niespłaconej nieruchomości, bank dokonuje dwóch analiz potencjalnych kredytobiorców. Analiza ilościowa to nic innego jak sprawdzenia dotychczasowej sytuacji finansowej potencjalnego kredytobiorcy. Przy tej analizie istotne są miesięczne wpływy; ich regularność i wysokość oraz forma zatrudnienia. Co ważne to także dotychczasowa historia kredytowa (czy w przeszłości spłacaliśmy nasze zobowiązania terminowo) oraz realne koszty utrzymania. Bank weryfikuje także nasze obecne kredyty i inne zobowiązania takie jak na przykład alimenty.

Analiza jakościowa służy oszacowaniu czy na podstawie wcześniej zebranych danych potencjalni klienci będą w stanie spłacać regularnie przewidziane w kredycie raty. W tym kroku niezbędna jest kooperacja banku z Biurem Informacji Kredytowej (BIK), które przechowuje historię dotychczasowych zobowiązań klienta.

Na korzyść potencjalnego kredytobiorcy oddziałuje wkład własny, czyli dotychczasowe oszczędności, które klient jest w stanie przeznaczyć na poczet zakupu nieruchomości. Im większy wkład własny, tym bank przychylniej weryfikuje zapytanie klienta. Temat ten stał się szczególnie palący w dobie pandemii, a teraz trwającej na Ukrainie wojny, które to zdarzenia wpływają destabilizująco na sytuację gospodarczą w Europie.

Samo otrzymanie kredytu hipotecznego łączy się z dość rozwlekłym procesem. Po otrzymaniu pozytywnej decyzji ze strony banku, niestety wcale nie jest łatwiej. Z tej formy zobowiązania należy wywiązywać się szczególnie sumiennie. W przypadku niemożności spłaty raty kredytu należy niezwłocznie skontaktować się z bankiem, by uniknąć potencjalnej windykacji kredytowanej nieruchomości.