OFERTA

Świadczymy kompleksowe usługi księgowe dla podmiotów gospodarczych o różnym profilu działalności i różnej formie prawnej.

Oferujemy możliwość dojazdu do klienta w celu odbioru dokumentów, (teren Warszawa i okolice) w ustalonym wcześniej terminie. W imieniu klienta rozwozimy lub wysyłamy deklaracje do Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Współpracujemy z biegłymi rewidentami i fachowcami w dziedzinie BHP i PPOŻ.

W zakres naszych usług wchodzą:

 • EWIDENCJE PRZYCHODÓW, KARTA PODATKOWA

  • prowadzenie ewidencji przychodów;

  • rozliczenie podatkowe;

  • ewidencje podatku od towarów i usług (VAT);

  • rozliczenie z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych;

  • obsługa pracowników.


 • PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

  • pomoc przy zakładaniu działalności;

  • sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym;

  • prowadzenie ewidencji przychodów i kosztów;

  • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, wyposażenia;

  • prowadzenie ewidencji podatku od towarów i usług (VAT);

  • obsługa kadrowa;

  • rozliczenie właścicieli;

  • przygotowanie miesięcznych deklaracji podatkowych;

  • doradztwo finansowo-księgowe;

  • rozliczenie z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.


 • KSIĘGA HANDLOWA (PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ)

  • sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym;

  • prowadzenie ewidencji księgowej (analityka i syntetyka);

  • uzgodnienia kont rozrachunkowych,

  • dekretacja dokumentów źródłowych;

  • analiza zależności i zobowiązań;

  • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, wyposażenia;

  • prowadzenie ewidencji podatku od towarów i usług (VAT);

  • obsługa kadrowa;

  • sporządzanie raportów miesięcznych i rocznych.


 • OBSŁUGA KADROWO-PŁACOWA

 • Jest to oferta skierowana do firm, które chcą nam zlecić sprawy związane zatrudnieniem pracowników i zleceniobiorców – w tym celu podpisywana jest odrębna umowa !!!


  • procedura przyjęcia do pracy i bieżąca obsługa zatrudnionych pracowników;

  • obliczanie wynagrodzeń i sporządzanie list płac;

  • sporządzanie umów i rachunków do umów zleceń i umów o dzieło;

  • wyliczanie składek ZUS i sporządzanie miesięcznych deklaracji;

  • sporządzanie rocznych rozliczeń podatku od osób fizycznych;

  • pomoc w zakresie organizacji szkoleń BHP i PPOŻ.


 • USŁUGI DODATKOWE

  • sporządzanie sprawozdań rocznych (bilans, rachunek zysków i strat);

  • sporządzanie miesięcznych i rocznych sprawozdań dla zarządu lub właściciela;

  • sporządzanie przelewów z tytułu zobowiązań cywilno-prawnych;

  • reprezentacja firmy przed organami państwowymi;

  • działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura;

  • wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura;

  • sporządzanie sprawozdań do GUS.

Dodatkowo oferujemy kontakt telefoniczny i e-mail w sprawach wymagających konsultacji.


Sposób prowadzenia usług dostosowujemy do potrzeb każdego klienta.